Järvaveckans viktigaste fråga - Hur vet du det?

Hur kan politiker, forskare och vi alla bidra till mer kunskapsbaserade beslut? Seminarium om vetenskapens roll i det offentliga samtalet under Järvaveckan i Stockholm 2018.

#Hurvetdudet – om samspelet forskning politik

I valrörelsen möts vi av påståenden från alla politiska håll om hur vårt samhälle ser ut och vad som behöver göras för att förbättra det. Genom frågan Hur vet du det? vill vi ge vetenskaplig kunskap mer utrymme i debatten och få beslutsfattare att tydligare visa vad förslag och ståndpunkter baseras på. Se seminariet från Almedalen med politiker och forskare. Läs mer här.

Kan du lita på miljömärkningen? – Hur vet du det?

Miljömärkning är en viktig del i arbetet med att bygga ett hållbarare samhälle. En grundförutsättning för miljömärkningens funktion är att kriterierna för märkningen bygger på den bästa tillgängliga kunskapen, baserad på den senaste forskningen. Är det så – och hur vet vi det? Se inspelning från Kungl. Vetenskapsakademiens Almedalsseminarium.

Manifestation för vetenskap 2018

Världen över stod människor upp för vetenskapen den 14 april 2018. På Norrmalmstorg i Stockholm möttes forskare, forskningsministern, andra politiker och en rad företrädare för olika delar av samhället. Manifestationen var också upptakten till kampanjen #Hurvetdudet? För mer info se: Manifestation för vetenskap Stockholm 2018.

Sacosoffan: Hur vet du det? – samtal

På denna Sacosoffa pratar vi om yttrandefrihet och hur man kan försäkra sig om en faktabaserad samhällsdebatt under valåret. Gästerna är Jack Werner, programledare för Creepypodden och medgrundare till Metros ”Viralgranskaren”.

Hur vet du det? – Samtal om kunskapsresistens, förvrängda fakta och falska nyheter

Samtal med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet, Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet och Maria Gunther, vetenskapsredaktör, Dagens Nyheter från vetenskapsfestivalen 2018. Samtalsledare: Anders Sahlman, Vetenskap & Allmänhet

Varför ska vi lita på vetenskap?

Forskning och fakta utmanas när kunskap ersätts av magkänsla. Vad är det som gör att vi kan lita på den vetenskapliga processen? Är forskningen fri från känslor och gissningar? Vad är bra och vad är dålig forskning? Medverkande: Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet. Se även: https://v-a.se/2017/08/varfor-vi-ska-lita-pa-vetenskapen/

Oron, ett hot mot demokratin?

Är oro & faktaresistens ett hot mot demokratin? Var går gränsen mellan sanning och lögn, fakta och åsikt? Och vem ska ha makten över vårt offentliga samtal? Med Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö universitet. Eva Rothstein, redaktör för Aktuella frågor på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Läs mer: mah.se/bildningsbaren

Talar fakta för sig själv?

Paneldiskussion under March for Science 2018 Luleå - Debatt med Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna, Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå, och Bo Krogvig, kommunikationsdirektör på LKAB. För mer info se https://www.ltu.se/ltu/calendar/March-for-Science-debatt-14-april-1.174969

Har vi blivit mer faktaresistenta?

Varför pratas det så mycket om faktaresistens idag? Produktionen och tillgängligheten av kunskap har aldrig varit större än idag. Trots detta menar somliga att något allvarligt har hänt i vårt förhållningssätt till fakta och kunskap. Där kunskap får ersättas av magkänsla. Men vad har egentligen förändrats? Vad säger forskarna och hur resonerar medier och beslutsfattare? Seminarie i serien Offentliga samtal - forskare möter praktiker. Mer info här. 

#Keepmarching

Dialogseminarium om hur vi kan förebygga faktaresistens, falska nyheter och ”alternativa fakta”. Samtal om hur vi bäst får till fler kunskapsbaserade beslut, mer källkritik och ökad kommunikation kring forskning. Halvdagskonferens i March for Science spår av Vetenskap & Allmänhet. Läs mer: https://v-a.se/2017/10/vart-ar-vi-pa-vag-va-dagen-2017/

Manifestation för vetenskap 2017

Programmet under manifestation för vetenskap 2017 på Medborgarplatsen i Stockholm. Tal och framträdanden med fokus på att visa vikten av öppenhet i forskning, kritiskttänkande, ett vetenskapligt angreppssätt och källkritik. Se även: https://www.marchforscience.se/stockholm

Klartänkt

Filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande

Vetenskaplig metod och himlakroppar

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Vetenskaplig metod och vaccin

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Att undvika tankefällor

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Argumentationsfel

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/