Här presenteras några av intiativtagarna till March for Science 2017 i Stockholm

2017 var det ett nätverk av engagerade individer och och organisationer som i olika arbetsgrupper planerade manifestationen i Stockholm. Arbetet samordnades av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Här är några av de engagerade:


Maria Cosnier
Maria Cosnier är hållbarhetskonsult på U&We och arbetar där med att hjälpa företag att stärka hållbarhetsarbetet vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Hon är systemekolog och journalist, utbildad vid Stockholms universitet och har arbetat med hållbarhetsfrågor i närmare 20 år. Hon har genom åren haft stort fokus på företag med internationell koppling och utvecklingsfrågor. Hon använder forskning och vetenskapliga teorier i sitt arbete dagligen, och är djupt oroad över bristen på tillit till vetenskapliga metoder och fakta.

Apr 6, 2017


Eva Krutmeijer
Eva Krutmeijer är brobyggare mellan forskning, näringsliv och samhälle. Hon är engagerad i många projekt och sammanhang där vetenskap kommuniceras, inte minst när det handlar om miljö, hållbar utveckling och innovation. Eva är en av initiativtagarna till FORSKOM, nätverket för forskningskommunikation, och grundare av EKKO AB.

Apr 6, 2017


Kirsten Coupland
I believe that all that is required to call oneself a scientist is a certain mindset; one that is critical of information delivered without evidence. Everyone has the capacity to ask why something is so and to seek evidence to support their view of the world. This is all that scientists do. Everyone is a ‘citizen scientist’, but many people seem to have forgotten this. I want to remind them of the power they hold.

Kirsten Coupland, PhD Postdoctoral Fellow, Karolinska Institutet

Apr 18, 2017


Laetitia Lemoine
As far as I know I always wanted to be a scientist, and today I have reach this goal by being a neuroscientist in Karolinska Institutet. As soon as I heard of the march for science I got really enthusiast but also in charge of delivering a message. I want to march to express the presence and importance of science in every day life even if we do not see it. This march is the best way to deliver a message; every single human can be a scientist at his or her own level.

Apr 6, 2017


Elisabeth Ekener
Elisabeth Ekener är forskare på KTH, avd för Miljöstrategisk analys. Hennes forskningsfält är hållbar utveckling med särskild inriktning på social hållbarhet. Hon forskar specifikt hur vi genom vår konsumtion kan bidra till ökat mänskligt välbefinnande globalt, i en produkts hela livscykel från vaggan till graven. Elisabeth kom från näringslivet till akademin år 2010, och ser tydligt nyttan att i högre grad koppla ihop forskningen med samhället i övrigt.

Apr 6, 2017


Jonas Vlachos
Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, även verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Eftersom vetenskapen är vårt sätt att förstå hur naturen, människor och samhällen fungerar så är det inte så konstruktivt att bortse från vetenskapligen när beslut fattas och debatter förs. Samtidigt står vetenskapen aldrig still varför det är viktigt att allmänhet och beslutsfattare förstår den vetenskapliga processen, både vad gäller dess styrkor och begränsningar. Min förhoppning är att March for Science ska bidra till detta.

Apr 7, 2017


Jessica Henecke Dahl
Jessica Henecke Dahl är statsvetare och kommunikatör som arbetar med uppbyggnaden av Eksploria, en digital plattform för att människor ska agera för en hållbar framtid. Jessicas ambition med denna är att få så många som möjligt att förstå klimatförändringar och miljöpåverkan. Hon kommer från näringslivet där hon har arbetat mycket med digitala lösningar och digital utveckling inom kommunikation och marknadsföring. Hennes engagemang ligger dock i samhället och dess utveckling och vetenskapens viktiga roll i detta.

Apr 7, 2017