Hur vet du det? - arbetsområde i SO/NO för högstadiet

Här finns ett förslag på ämnesövergripande arbetsområde inför valet med fokus på vikten av att vetenskapliga fakta använd som grunden för att fatta beslut.
Anpasssat för högstadieklasser - åk 8 Ladda ner A4  här. 

Medborgarforskning med Nyhetsvärderaren valspecial:

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans utveckla ett verktyg för undervisning i källkritik. Som en del genomfördes Nyhetsvärderaren Valspecial hösten 2018, där elever hjälpte forskare att undersöka vilka nyheter som rörde sig i ungas nyhetsflöden inför svenska riksdagsvalet.Läs mer här.

Faktakoll i fokus:

Del 1 - Det vetenskapliga arbetssättet

Detta kostnadsfria material fokuserar på faktakoll och första delen har tema ljud och lär barnen om det vetenskapliga arbetssättet. Det riktar sig till förskolan och årskurs F-3. Prenumerera på nyhetsbrev på www.bnosy.com så får ni veta när nästa del av materialet släpps. Materialet kan ni dela fritt.

Ladda ner som pdf.

Klartänkt

Filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning (författare Siv Engelmark och Åsa Sundelin). Teman som berörs är vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel.

Vetenskaplig metod och himlakroppar

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Vetenskaplig metod och vaccin

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Att undvika tankefällor

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Argumentationsfel

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/