Vi vill att fler ska veta vad vetenskap är och vad den kommer fram till.
Då kan samhället använda den för att ta bra beslut.

Med hjälp av forskning lär vi oss nya saker om världen.

March for Science och ”Hur vet du det?” är två kampanjer som vill visa hur bra vetenskapen är för samhället.

Vi vill att politiker ska använda mer vetenskap när de tar beslut.

Vi är cirka 75 organisationer som är med i March for Science och ”Hur vet du det?” . Vi kommer från många delar av samhället. Bland oss finns föreningar, universitet, myndigheter och företag.

Föreningen Vetenskap & Allmänhet styr kampanjen.