Artiklar:

Radioprogram:

 • Lögn, satir och fakta - Du sköna nya världsbild - Filosofiska rummet
  De eventuella effekterna av de eventuella filterbubblorna, hur vi skapar våra olika världsbilder, bekräftelsejäv och skillnaden mellan kunskap och bildning diskuteras av författaren Per Grankvist och medieforskaren Joanna Doona.
 • Kunskapsresistens - Filosofiska rummet
  Falska nyheter och säljande retorik: Vilken status har kunskap och sanning i dagens medielandskap? Filosofen Åsa Wikforss diskuterar med hjärnforskaren Andreas Olsson och medieexperten Anders Mildner.
 • Ideologi eller vetenskap – om politikens grund - Filosofiska rummet
  Bör politiken styras av verkligheten eller möjligheten, kunskapen eller viljan? Samtal om vetenskap och beprövad erfarenhet inom politiken med Shirin Ahlbäck, Johan Brännmark och Jenny Maria Nilsson.
 • Åsa Wikforss – faktaresistens  - Morgonpasset i P3 – Gästen
 • (Post-)sanning och (alternativa) fakta - Filosofiska rummet
  Författaren och debattören Lena Andersson, sociologen Roland Paulsen och socialpsykologen Lasse Dencik har olika fokus när de diskuterar vår tid och våra olika mediers förhållande till sanning och fakta. Helt sant är i alla fall att "postsanning", "post-truth", 2016 valdes till årets internationella ord av ordboken Oxford Dictionaries, och definieras: ”Ett ord som relaterar till eller betecknar omständigheter där objektiv fakta påverkar den allmänna opinionen mindre än känslor och personliga uppfattningar.”
 •  Byta åsikt - Filosofiska rummet
  Vad är en åsikt, hur skaffar man sig den och under vilka förutsättningar är vi beredda att byta? Samtal mellan etikforskaren och debattören Ann Heberlein, journalisten och debattören Petter Larsson samt psykologilektorn Åse Innes-Ker.

Poddar: