Politiker som lutar sig mot vetenskap skapar bättre politiska förslag. Med #Hurvetdudet? vill vi låta vetenskaplig kunskap ta större plats i debatten. Våga fråga, för en smartare valrörelse!

Efter March for Science-manifestationen 2017 ville flera svenska organisationer föra facklan vidare och inför valet 2018 lanserades därför kampanjen #Hurvetdudet? Kampanjen lanserades den 14 april 2018, samma dag som det anordnades fler än 230 manifestationer globalt under parollen Science Marches On och avslutades på valdagen den 9 september 2018 men frågorna är ständigt aktuella.

Bakom kampanjen står ett 80-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland oss finns företrädare för fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor.

Syftet med #Hurvetdudet? är att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. 

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det?, som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva. Med hjälp av en ”komihåg”-lapp med kontrollfrågor kan vi bli bättre rustade att bedöma de nyheter, rapporter och rön om forskning som vi möter.

Budskapen är kopplade till:

  • Att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till, använda sig av och hänvisa till evidensbaserad kunskap.
  • Vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
  • Att öppen dialog och diskussioner kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle.

Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

På denna webbplats samlar vi materialet som togs fram i samband med #Hurvetdudet?-kampanjen fritt för alla att använda och sprida. Och glöm inte att våga fråga: Hur vet du det?

 

 

Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet, VA.

Välkommen att kontakta oss via Facebook eller Twitter, skicka ett mejl till [email protected] eller kontakta:

Cissi Askwall, generalsekreterare VA
Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg VA