Frågor för smartare
samtal och diskussioner

Samhällen som lutar sig mot vetenskap leder till en bättre värld. Med March for Science och Hur vet du det? vill vi låta vetenskaplig kunskap ta större plats i den offentliga debatten. Våga fråga du med!

Hur vet du det?

Politiker måste ta hänsyn till mycket: vetenskap, värderingar, ekonomi, opinion och atti­tyder i samhället. Olika delar väger tyngst i olika frågor och det är viktigt att veta varför. Därför behöver politiker vara öppna med vad förslag och beslut bygger på, och kunna ta del av och bedöma vetenskapliga ­underlag.

Vad är sammanhanget?

Forskningsresultat kan vinklas och tolkas på olika sätt. Något kan ha ökat med 2 ­procent under ett år, men minskat med 20 procent över en tioårsperiod. Vad är mest betydelse­fullt? Vem använder vilken siffra och ­varför?

Går det att förklara enklare?

Det är lätt att bli bländad av svåra ord och krångliga formuleringar. Ibland används de när någon inte lärt sig förklara på ett enkelt sätt, ibland för att dölja osäkerhet och slippa granskning. Därför måste vi fortsätta fråga tills vi förstår.

Kan forskare ha fel?

Alla människor kan begå misstag. Därför granskas både nya och gamla studier av ­andra forskare. Granskningen är en viktig del av vetenskapen, men är tyvärr inte felfri. Ibland slinker felaktiga resultat eller tolkningar ­igenom.

Går det att jämföra?

En studie på möss säger inte alltid något om människor. Forskning om några individer kan inte överföras till hela befolkningen. Att två resultat stämmer överens betyder inte självklart att orsaken är densamma. Se upp för slutsatser som går utöver vad resultaten visar!

Vad säger andra studier?

Ju fler studier som kommer fram till samma resultat, desto stabilare blir kunskapen. När en studie kommer fram till ett visst resultat medan andra pekar på motsatsen finns det anledning att vara extra försiktig.

Är det för bra för att vara sant?

Ibland beskrivs något som ett vetenskapligt genombrott. I vissa fall är det så, men ­oftast inte. Forskning bygger på tidigare kunskap och växer fram bit för bit. Därför tar det tid innan vi har säkra fakta.

Är det hela bilden?

Det kan vara frestande att luta sig mot studier som bekräftar våra egna åsikter. Men om vi vill basera beslut på vetenskap måste vi se till den samlade kunskapen på om­rådet – även när den inte stämmer med vår världsbild.