Följ samtalet i sociala medier under #Hurvetdudet

Facebook

Hur vet du det?
Hur vet du det?6 dagar sedan
"#Coronapandemin har utmanat forskningssystemet och påskyndat en förändring mot snabbare processer, öppen publicering och delgivande av forskningsresultat som ännu inte hunnit bli granskade av sakkunniga. För att medborgare i Sverige även i fortsättningen ska ha ett högt #förtroende för #forskning och #innovation krävs mer samarbete mellan #politik, #näringsliv och #forskarsamhälle samt en #dialog som involverar #medborgare och #civilsamhälle.

Jag vill särskilt lyfta fyra områden som behöver stärkas.

- Snabbare processer och större flexibilitet
- Större öppenhet och transparens
- Ökad förståelse hos allmänheten för den vetenskapliga processen
- Förstärkt samarbete mellan offentliga och privata aktörer"

#vadärvetenskap #IngridPetersson Formas #öppenvetenskap #forskom #samverkan #Hurvetdudet? Tidningen Curie

https://www.tidningencurie.se/debatt/flexibilitet-och-fortroende-starker-svensk-forskning/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=SLU-forskare+i+Netflix-serie
Hur vet du det?
Hur vet du det?3 veckor sedan
"Tack vare internet har det aldrig varit lättare att ta del av forskningsrön och annan information om hälsa. Men vad är trovärdigt? Och hur ska man tolka motstridiga argument? En ny avhandling undersöker hur gymnasieelevers förmåga till kritisk granskning kan utvecklas i naturvetenskaplig undervisning."

#hurvetdudet #faktatillit #källkritik
Hur vet du det?
Hur vet du det?4 veckor sedan
”Varför lyssnar de inte? Våra resultat visar ju tydligt att lagen behöver ändras!” Mer än en #forskare har brottats med hur man gör sig hörd i maktens korridorer.
#Statsvetaren Åsa Knaggård menar att det är viktigt att förstå det #politiskaspelet och anpassa sin #kommunikation efter det. #forskningskommunikation #hurvetdudet? Lund University
https://lu.se/artikel/darfor-lyssnar-politiker-sallan-pa-forskare

Twitter @hurvetdudet_nu

3 veckor sedan
How do we establish trust in science and how individuals can make rational and objective decisions? @RETHINKscicomm is exploring those issues in its research, but this time let's hear what actor @stephenfry and #Nobel prize winner Venki Ramakrishnan have to say. 🗓️ 20 October 👇 https://t.co/Ekvcmr68Ye
3 veckor sedan
Kritisk granskning på internet är mer än källkritik. Det visar en ny avhandling om gymnasieelevers förmåga till kritisk granskning i naturvetenskaplig undervisning. #Faktatillit #Hurvetdudet https://t.co/rapKhl6Gqe https://t.co/F6dyUSiDMc Hurvetdudet_nu photo
3 veckor sedan
"Science does not say, 'You shouldn't pee on high-voltage lines', it says, 'Urine is an excellent conductor.'"
Sabine Hossenfelder ( @skdh), theoretical physicist, and this sentence is why I decided to follow her.👏 #science #opinion
https://t.co/wu0HFeIT2q

 

Du finner även March for Science Sverige på Facebook, Twitter och Instagram.

#Marchforscience