”Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det?”

Debattartikel publicerad på SvD-debatt 20180414 Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver företrädare för 53 organisationer, när March for Science hålls världen över och i Sverige idag. Med dagens nästan obegränsade … Read More