Material att använda

För att underlätta samtal och andra aktiviteter om hur forskningsrön och vetenskap kan användas i politiken har vi samlat texter, bilder, filmer, poddar och annat material som fritt kan utnyttjas. Glöm inte att ange vem som är upphovsman när materialet används.

Har du eller känner du till mer material som passar in här? Kontakta oss.

VIDEOMATERIAL

korta klipp

Vad är vetenskap?

Med projektet "Vad är vetenskap?" vill ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet öka förståelsen för vad vetenskap och forskning egentligen är. Denna film är framtagen i samarbete med Livsmedelsverket. För mer information, se https://v-a.se/vetenskap/

Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet på March for Science, manifestationen för vetenskap i Stockholm 2018. Lansering av kampanjen #Hurvetdudet?

En tilltalande hypotes

Varför blir man som forskare oftast besviken? Se läkaren och forskaren Peter Uedas presentation från finalen i Forskar Grand Prix 2017 berätta om vad vetenskap och forskning är.

Fake News: Sanningen har ingen agenda

Filosofiprofessorn Åsa Wikforss reder ut begreppen fake news, faktaresistens och lär oss att det finns en sanning och varför vi måste tro på den i SVTs Idévärlden.

Åsa Wikforss professor i filosofi vid Stockholms universitet

Åsa Wikforss under manifestation för vetenskap 2017 i Stockholm om värdet av fakta, vetenskap, kunskap och Hur vet du det?

Tuula Teeri, vd på IVA

Tuula Teeri, vd på IVA, kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien under manifestation för vetenskap i Stockholm 2018. Anförande om vetenskaplig sanning, den vetenskapliga metoden och deras varför de står bakom Hur vet du det?

Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Jenny Nilsson, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksföreningbunder manifestationen för vetenskap i Stockholm 2018 om Hur vet du det? och Hur tar du reda på det? källkritik och demokrati samt bibliotekens roll i detta.

Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola

Gustav Amberg under manifestation för vetenskap 2018 i Stockholm om vetenskap, kunskap och universiteten/högskolornas syn på frågan Hur vet du det? samt vikten av att förklara sig begripligt och kortfattat.

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden på manifestationen för vetenskap i Stockholm 2018 om respekten för fakta, kunskap och sanning som är grunden för ett demokratiskt samtal. Därför är det viktigt att fråga Hur vet du det?

Mats Ericson, ordförande SULF

Mats Ericson, ordförande i fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare, SULF på manifestation för vetenskap 2018 i Stockholm om varför frågan Hur vet du det? är viktig. Det är livsnerven för oss och våra medlemmar.

Ulrika Årehed, generalsekretrare Cancerfonden

Ulrika Årehed generalsekreterare på Cancerfonden under manifestationen för vetenskap i Stockholm 2018, om att fråga sig Hur vet du det? och att forskning är en fråga om liv och död.

Hanne Stjärne, vd SVT

Hanna Stjärne, VD på Sveriges television under manifestationen för vetenskap 2018 i Stockholm om journalistik och frågan Hur vet du det? Journalistik handlar om att försöka komma så nära sanningen som det bara går. Under ett valår är det mer jobb än annars med att fråga Hur vet du det? och sedan kolla upp och följa upp om det stämmer.

Fredrik Christensson, forskningspolitisk talesperson (C)

Fredrik Christensson, forskningspolitisk talesperson för Centern under manifestationen för vetenskap i Stockholm 2018. Anförande om Hur vet du det? om vikten av vetenskap och vikten av att politiker vågar stå upp för och försvarar varför man tar sina beslut och på vilka grunder. Utifrån fakta eller vilka avvägningar men gör politiskt.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Socialdemokraterna under manifestationen för vetenskap i Stockholm 2018. Anförande om faktaresistens, desinformation och åsikter som likställs som fakta och ingen som vill ta ansvar för vad som publiceras på sociala medier. Otroligt viktigt att vi får ett bra demokratiskt samtal då det är valår och att alla får möjlighet att fråga Hur vet du det?

VIDEOMATERIAL

Längre filmer

Talar fakta för sig själv?

Paneldiskussion under March for Science 2018 Luleå - Debatt med Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna, Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå, och Bo Krogvig, kommunikationsdirektör på LKAB. För mer info se https://www.ltu.se/ltu/calendar/March-for-Science-debatt-14-april-1.174969

Oron, ett hot mot demokratin?

Är oro & faktaresistens ett hot mot demokratin? Var går gränsen mellan sanning och lögn, fakta och åsikt? Och vem ska ha makten över vårt offentliga samtal? Med Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö universitet. Eva Rothstein, redaktör för Aktuella frågor på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Läs mer: mah.se/bildningsbaren

Har vi blivit mer faktaresistenta?

Varför pratas det så mycket om faktaresistens idag? Produktionen och tillgängligheten av kunskap har aldrig varit större än idag. Trots detta menar somliga att något allvarligt har hänt i vårt förhållningssätt till fakta och kunskap. Där kunskap får ersättas av magkänsla. Men vad har egentligen förändrats? Vad säger forskarna och hur resonerar medier och beslutsfattare? Seminarie i serien Offentliga samtal - forskare möter praktiker. Mer info här. 

Manifestation för vetenskap 2018

Världen över stod människor upp för vetenskapen den 14 april 2018. På Norrmalmstorg i Stockholm möttes forskare, forskningsministern, andra politiker och en rad företrädare för olika delar av samhället. Manifestationen var också upptakten till kampanjen #Hurvetdudet? För mer info se: Manifestation för vetenskap Stockholm 2018.

Faktaresistens och alternativa fakta

Vad är kunskap och vem producerar den? Panelsamtal om polariserad politisk debatt, pseudovetenskap och sanning. Inspelat av UR Samtiden.
Medverkande: Arne Jarrick, professor i historia; Åsa Wikfors, professor i filosofi och Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi.
Moderator: Christer Sturmark. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, Kungl Vetenskapskademien och Fri Tanke förlag.

Dialogseminarium om hur vi kan förebygga faktaresistens, falska nyheter och ”alternativa fakta”. Samtal om hur vi bäst får till fler kunskapsbaserade beslut, mer källkritik och ökad kommunikation kring forskning. Halvdagskonferens i March for Science spår av Vetenskap & Allmänhet. Läs mer: https://v-a.se/2017/10/vart-ar-vi-pa-vag-va-dagen-2017/

Manifestation för vetenskap 2017

Programmet under manifestation för vetenskap 2017 på Medborgarplatsen i Stockholm. Tal och framträdanden med fokus på att visa vikten av öppenhet i forskning, kritiskttänkande, ett vetenskapligt angreppssätt och källkritik. Se även: https://www.marchforscience.se/stockholm

Varför ska vi lita på vetenskap?

Forskning och fakta utmanas när kunskap ersätts av magkänsla. Vad är det som gör att vi kan lita på den vetenskapliga processen? Är forskningen fri från känslor och gissningar? Vad är bra och vad är dålig forskning? Medverkande: Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet. Se även: https://v-a.se/2017/08/varfor-vi-ska-lita-pa-vetenskapen/

Klartänkt

Filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande

Vetenskaplig metod och himlakroppar

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Vetenskaplig metod och vaccin

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

Att undvika tankefällor

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

De fyra filmerna Klartänkt är en del i utbildningspaketet Klartänkt som tar avstamp i läroplanen och innehåller även en lärarhandledning Initiativtagare till Klartänkt är Andras Gedeon, ledamot av IVA. Filmerna har tagits fram av Mediabruket, med projektledare Johanna Becker och programledare Rasmus Åkerblom.  Se även: https://www.iva.se/publicerat/klartankt--filmer-om-kritiskt-och-vetenskapligt-tankande-for-ungdomar/

ARTIKLAR, BLOGGINLÄGG & PODDAR

Artiklar:

Poddar:

Radioprogram:

 • Lögn, satir och fakta - Du sköna nya världsbild - Filosofiska rummet
  De eventuella effekterna av de eventuella filterbubblorna, hur vi skapar våra olika världsbilder, bekräftelsejäv och skillnaden mellan kunskap och bildning diskuteras av författaren Per Grankvist och medieforskaren Joanna Doona.
 • Kunskapsresistens - Filosofiska rummet
  Falska nyheter och säljande retorik: Vilken status har kunskap och sanning i dagens medielandskap? Filosofen Åsa Wikforss diskuterar med hjärnforskaren Andreas Olsson och medieexperten Anders Mildner.
 • Ideologi eller vetenskap – om politikens grund - Filosofiska rummet
  Bör politiken styras av verkligheten eller möjligheten, kunskapen eller viljan? Samtal om vetenskap och beprövad erfarenhet inom politiken med Shirin Ahlbäck, Johan Brännmark och Jenny Maria Nilsson.
 • Åsa Wikforss – faktaresistens  - Morgonpasset i P3 – Gästen
 • (Post-)sanning och (alternativa) fakta - Filosofiska rummet
  Författaren och debattören Lena Andersson, sociologen Roland Paulsen och socialpsykologen Lasse Dencik har olika fokus när de diskuterar vår tid och våra olika mediers förhållande till sanning och fakta. Helt sant är i alla fall att "postsanning", "post-truth", 2016 valdes till årets internationella ord av ordboken Oxford Dictionaries, och definieras: ”Ett ord som relaterar till eller betecknar omständigheter där objektiv fakta påverkar den allmänna opinionen mindre än känslor och personliga uppfattningar.”
 •  Byta åsikt - Filosofiska rummet
  Vad är en åsikt, hur skaffar man sig den och under vilka förutsättningar är vi beredda att byta? Samtal mellan etikforskaren och debattören Ann Heberlein, journalisten och debattören Petter Larsson samt psykologilektorn Åse Innes-Ker.