Vi är ett 80-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland oss finns företrädare för fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor.

Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken,
i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Målet är att vetenskap ska få ta mer plats
när politiska förslag diskuteras. Våga fråga, för en smartare valrörelse!


Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet, VA.

Välkommen att kontakta oss via Facebook eller Twitter, skicka ett mejl till kampanj@hurvetdudet.nu eller kontakta:

Cissi Askwall, generalsekreterare VA
Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg VA