Vi vill att fler ska veta vad vetenskap är och vad den kommer fram till.
Då kan politiker och andra använda den för att ta bra beslut.

Genom att fråga ”Hur vet du det?” kan alla hjälpas åt att få svar på viktiga frågor.

Målet med vår kampanj är att politiker ska använda mer vetenskap under valet 2018.

Vi är cirka 75 organisationer som är med i den här kampanjen. Vi kommer från många delar av samhället. Bland oss finns föreningar, universitet, myndigheter och företag.

Föreningen Vetenskap & Allmänhet styr kampanjen.